Projecten

De vraag: hoe kunnen young professionals hun talent tot bloei laten komen?

Een ontwikkelprogramma waarin het ontdekken van eigen talent centraal staat, en waar ook de organisatiestrategie en competentie-ontwikkeling een plek hebben. Dit programma loopt inmiddels al vele jaren, met meerdere uitvoeringen per jaar, zowel in Nederland als Europees.

De vraag: hoe krijgen we een gedragen strategie?

Door diverse bijeenkomsten en werkvormen hebben we het collectieve denken aangezet waardoor de strategie levend werd in plaats van een papieren tijger. De factor mens is hierbij nadrukkelijker meegenomen, welk gedrag past bij onze strategie, en welke kwaliteiten en capaciteiten hebben we (nog meer) nodig.

De vraag: wat is ons leiderschap?

In samenwerking met leidinggevenden en medewerkers, aangevuld met onderzoek naar trends, zijn we gekomen tot een leiderschapsmodel. Dit model is de basis voor leiderschapsbijeenkomsten en -programma’s, en vormt de gezamenlijke taal voor het bespreken van selectie en ontwikkeling.

De vraag: hoe maken we een goede leerlijn voor onze projectmanagers?

Na een analyse van de aanwezige én gewenste competenties, met de betrokkenheid van een klankbordgroep uit de business kwamen we tot een leerlijn die méér was dan alleen klassikaal trainen. Waardoor er veel meer gezamenlijk werd geleerd en de organisatie er als geheel beter door werd.

De vraag: hoe geven we Leren & Ontwikkelen meer 'smoel'?

De strategie vormt het vertrekpunt: wat wordt er nu en wat wordt er in de toekomst gevraagd van onze mensen? En hoe sluiten we daarop aan? Dit is uitgewerkt in een 'vast' leeraanbod (dat regelmatig wordt opgefrist) aangevuld met een scala aan andere leer- en ontwikkelmogelijkheden. Leren met én van elkaar in de praktijk heeft zo een stevige plek verworven.

De vraag: hoe zorgen we dat gedrag onderdeel is van een groot programma?

Bij een groot veranderprogramma dat ook impact heeft op de cultuur van de organisatie heeft gedrag een centrale positie gekregen. Voor ieder onderdeel van de verandering is bepaald welk gedrag daardoor beïnvloed werd, en op welke manier we dit kunnen ondersteunen of activeren.